خط مشی کیفیت
 
    شرکت ارکـان لوله همـدان به عنوان يكي از توليد كنندگان انواع لوله و اتصـالات GRP ،خط مشي كيفيت خود را در راستاي چشم انداز سازماني اين چنين اعلام مي نمايد : 
    ما شرکتي تولیدی در بازار رقابتی هستیم كه هدف اصلی ما بهبود مستمر کیفیت محصولات 
در راستاي جلب اعتماد ورضایت مشتریان است .براين اساس مشتريان همواره كانون توجه ما هستند و تمام فعاليتهاي سازمان متوجه مشتريان مي باشد .این امربا رعایت كيفيت مناسب در ارائـه محصـولات به مشتری واز طریق تحویل به موقع وقیمت مناسب محـقق میـگردد.
    اين شركت در جهت تحقق اهداف كيفي با رويكردي فرايندگرا و مشتري گرا ، انطباق سيستم مديريت كيفيت بر مبناي ISO9001:2008 رامدنظر قرار داده و اهداف كيفيت خود را به شرح ذيل تدوين نموده است :   

 
اهداف کیفی شرکت عبارتند از:
    1- كاهش ميزان شكايت مشتري
    2- افزايش كيفيت محصولات
    3- تحويل به موقع محصولات به مشتري

 
    کارکنان ما به عنوان با ارزشترین  دارايی های شرکت ، مبنای رقابت پذیری ما را تشکیل می دهند . لذا با ارتقا سطح دانش و مهارت آنها براي تبديل به يك سازمان يادگيرنده مدنظر قرار گرفته و در جهت تشويق كاركنان به امـر تحقيق و پـژوهش به منظور تقويت اطـلاع رساني،ارائه خدمات با كيفيت بهتر و ارتقاء دانش فني از طريق آموزش هاي لازم سرمايه گذاري مي گردد. کلیه کارکنان شـرکت با بهره گيري از آموزش های لازم موظف به  آشنـا شدن و درک نظام مدیریت کیفیت كه کلیات آن در قالب نظامنامه کیفیت تدوین شده وهمكاري ورعايت عناصرآن در فعاليتهاي مرتبط مي باشند . ازآنجائیکه بهبود مستمر مبناي كسب و كار شركت کانون مديريت فرایندها است ، لذا این
    مسئولیت از مدیران ارشد شرکت شروع  گرديده و کلیه کارکنان را در بر مي گيرد.مسئولیت بكارگيري تمامي امكانات شركت در جهت طرح ریزی ، استقرار، هدایت ونظارت برحسن اجرای نظام کیفیت به عهده نماینده تام الاختیار مدیریت در حوزه كيفيت مي باشد .همچنین نماینده مدیریت بمنظور تناسب کامل خط مشی کیفیت با فعالیتهای شرکت ، در موارد لزوم با هماهنگی مدیرعامل خط مشی  را مورد بازنگری قرار می دهد. ينجانب نيز به نمايندگي از كليه پرسنل ، تعهد خود را نسبت به اين خطي مشي اعلام داشته و از تحقق و مفاد آن توسط نماينده مديريت اطمينان حاصل مي نمايم .